Åmåls Brukshundklubb

 

  

Svenska Brukshundklubben 

Under rådande omständigheter med anledning av

Coronapandemin kan ändringar ske med våra aktiveter 

Sbk kommer med fortlöpande info

 https://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/coronapandemin/

----------------------------------------

 

Åmåls brukshundklubb

                                                  inbjuder till              Liten guide till att hålla digitala möten och konferenser | LindeKultur

                              Extra medlemsmöte

                               digitalt

 9 dec

  Kl 18.00

 

                           -  vi startar upp kl 17:30 så vi ser att alla anmälda är med

 

                               ◊ ANMÄLAN   info@amalsbhk.se  senast 6 dec

 

      När du anmält dig, skickas en länk till dig för inloggning till möte via Zoom

 

 DAGORDNING

Extra MEDLEMSMÖTE -Åmåls Brukshundklubb 2020

Plats: Digitalt

§1 Mötets öppnande

§2 Fastställande av dagordning

§3 Val av mötesordförande

§4 Styrelsens anmälan av protokollförare/sekreterare

§5 Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet

§6 Fråga om extramötet har blivit stadgeenligt utlyst

§7 Fastställande av röstlängd

§8 Klas Nordblom från distriktet informerar om de nya stadgarna

§9 Val av valberedning 

    1st ledamot  - sammankallande      1 år

    1 st ledamot  1 år  och 1 st ledamot  2år

 §10 Klubbens aktiviteter i höst/ vinter

§11 Övriga frågor

§12 Avslutning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

på gång 

 -Kommande kurser och aktiviter – HT-20

 

 

                                            

                                          

RALLY nybörjare- Instruktör Bitte Cervin, 6 träffar

Start: 31 augusti

RALLY- Avancerad- Instruktör Bitte Cervin, 6 träffar

Start: 24 okt

ALLMÄNLYDNAD - Instruktör Karin Lehrman, 6 träffar

Start : 1 september

VALPKURS  - Instruktör: Solveig Nyvold, 6 träffar

Start :2 september 

_____________________________

SAMTRÄNING -söndagar
KL 11.
H-p Sörensen
finns på plats ute på Tjuke
________________________________

också på gång....

HELGKURS -TÄVLINGSLYDNAD från klass I-II

RALLY NYBÖRJARE- påbyggnadskurs DAGTID,start v 46

RALLY -FORTS

AGILITY- Hoppklass nybörjare ( senare i höst i hundhallen)

RALLY -träningtävling

 

 

 

 

NYTT:  Lär din hund TRIX -   cirkelledare : Ulrika Johansson - 4 träffar

 

 

 

”BANTRÄNING  –RALLY

 

 

Separata inbjudningar för respektive kurs och aktiviteter kommer att läggas ut

Kurserna hittar du i menyn..

 

 

 

 

 

********************************************************** 

 

jump

 

 

                         

 

                                          

                                                          

                                      

 

                                                                                   

 

 

 


                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

NYHETER

Åbk märke

 

 

 

Bildresultat för grattis

 ÅRETS BÄSTA TÄVLINGSEKIPAGE-19

ladda ned (4)

LYDNAD

1:a Erling Sunnarvik & Taco

2:a Solveig Nyvold & Silas

AGILITY

1:a Kicki Samuelsson & Emira

BRUKS

1:a Karin Lerhman & Tango

RALLY

1:a Lena Alm & Roffe

2:a Solveig Nyvold & Coppa

3:a Kicki Samuelsson & Orino

 

 

 

 

  

ÅRETS BÄSTA TÄVLINGSEKIPAGE

Medlemmar i Åbk kan om de vill skicka in sina officiella tävlingsresultat på klubbmailen : info@amalsbhk.se

mer uppgifter och regler hittar du under fliken  TÄVLING  / REGLER vandringspris

 

images 

 

 

 

 
 

 

Besökare idag: 1
Denna månad: 14
Totalt: 22554