Åmåls Brukshundklubb

 

Så här blir du medlem

https://www.brukshundklubben.se/bli-medlem

Medlemsavgifter 2021

 A) Helbetalande: 530:- (varav  400:- är förbundsavgift) och 130:- går till klubben  

 B) Familjemedlem 130:-                                                                                                                             Familjemedlemskapet  kan endast knytas till A- medlem med samma adress

 C) Delbetalade: 130:-    

 Om du redan är medlem i annan SBK klubb eller SBK ansluten rasklubb.                            

Uppge  klubb där du är helbetalande och medlemsnr ( 6 siffror)

 

 Inbetalas till klubbens bg.376-9940

 På inbetalningen skall klart framgå vem som är betalande.

 Skicka ett mail till klubben med alla uppgifter:

Namn, persnr 10 siffror, adress, mailadress, telnr

 info@amalsbhk.se